Dołącz do nas

Jeżeli jesteś redaktorem / wydawcą czasopisma naukowego lub popularnonaukowego, wydawanego cyklicznie, zapraszamy do uczestnictwa w Porozumieniu. Akces nie zobowiązuje do żadnych świadczeń na rzecz Porozumienia. Aby zgłosić pismo i otrzymać uprawnienia do edycji swojej zakładki na stronie Porozumienia, należy skontaktować się z nami przez formularz umieszczony w zakładce „Kontakt”.
O przyjęciu do Porozumienia decydują członkowie-założyciele (redakcje pism):
  • „Nowa Marchia-Prowincja Zapomniana-Wspólne Korzenie”
  • „Przegląd Zachodniopomorski”
  • „Rocznik Chojeński”
  • „Stargardia”
  • „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”.