O Porozumieniu

Zachodniopomorskie Porozumienie Pism Historycznych jest platformą wymiany informacji o periodykach wydawanych na Pomorzu Zachodnim i zajmujących się tematyką historii i kultury tego regionu. Porozumienie nie jest organizacją formalną (stowarzyszeniem, fundacją itp.); poszczególne redakcje przystępują do niego na zasadach dobrowolności.