O piśmie

Historia pisma

„Przegląd Zachodniopomorski”, kwartalnik, wychodzący od 1963 roku w Szczecinie. Jego bezpośrednim poprzednikiem był miesięcznik, a potem dwumiesięcznik „Szczecin” wydawany tutaj od 1957 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika był prof. Henryk Lesiński (1962-1985), kolejnym, który swoją funkcję objął w 1985 roku prof. Tadeusz Białecki. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny historii, demografii, ekonomii, politologii, socjologii oraz stosunków polsko-niemieckich odnoszące się terytorialnie do Pomorza Zachodniego i ziem przyległych. Wewnętrznie „Przegląd Zachodniopomorski” podzielony jest na stałe działy: Artykuły, Materiały, Recenzje, Przeglądy, Wspomnienia. Ma na swoim koncie ogromy dorobek naukowy, na który złożyły się setki artykułów poświęconych zarówno dawnym dziejom jak i dniu współczesnemu Pomorza Zachodniego. Ukazywały się również zeszyty monotematyczne: historyczne, ekonomiczne czy socjologiczne. Kilka numerów zostało poświęconym współczesnym problemom społeczno-gospodarczym oraz historii niektórych powiatów (Stargard Szczeciński, Kamień Pomorski, Gryfice, Kołobrzeg), a także wybranym dużym zakładom przemysłowym. Wydawano także zeszyty obejmujące materiały z sesji i konferencji naukowych bądź poświęcone zasłużonym przedstawicielom szczecińskiego środowiska naukowego.