Gotycka Chojna

Gotycka_Chojna_logo_1
29 sierpnia 2015 inaugurujemy projekt Gotycka Chojna. Ma on na celu promowanie dziedzictwa kulturowego Chojny i ziemi chojeńskiej poprzez odniesienie do zabytków gotyckich. W zamierzeniu twórców projektu polegać on będzie na cyklu wydarzeń naukowych i kulturalnych, których wspólnym mianownikiem ma być gotyk.
Inauguracja odbędzie się 29 sierpnia w kościele Mariackim w Chojnie. O godz. 18.00 wykład nt. architektury Henryka Brunsberga wygłosi Michał Gierke, jednocześnie prezentując wydaną w serii „Biblioteki Rocznika Chojeńskiego” ksiązkę poświęconą temu architektowi. Po wykładzie, o godz. 19.00 wystąpią dwa szczecińskie zespoły zimnofalowe: Mizeria i Too Late.