O piśmie

W 1999 roku dawny zespół pałacowo-folwarczny rodu von der Goltz w Siemczynie kupiła rodzina Andziak. Od początku podjęła ona starania dla uchronienia tej rezydencji przed dalszą degradacją i przywrócenia mu dawnej świetności . W tym celu w 2005 roku powołano Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. Obok podstawowego zadania odbudowy pałacu i zachowania przyległej infrastruktury majątku szlacheckiego, postanowiono stworzyć tu centrum kulturalno- społeczne, promieniujące na region i okolicę. Temu mają służyć m.in. organizowane co roku cykliczne konferencje naukowe i towarzyszące im imprezy:
– w maju – Europejskie Słoneczne Dni;
– w lipcu – Henrykowskie Dni w Siemczynie;
– Europejskie Dni Dziedzictwa.
Dla popularyzowania odbywających się w Siemczynie przedsięwzięć kulturalno –społecznych oraz propagowania dorobku historycznego regionalistów Pojezierza Drawskiego w 2012 roku powołano Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie. Do 2015 roku ukazało się ich siedem tomów zwyczajnych i dwa tomy specjalne, których zawartość prezentowana jest na tej Platformie.